În contextul peisajului geopolitic și economic în schimbare de astăzi, companiile de energie din Europa Centrală și de Est (CEE) se confruntă cu provocări semnificative (și oportunități).

Pe lângă problemele comerciale și tehnice, strategiile de comunicare bine concepute și gestionarea riscurilor politice și geopolitice devin cruciale pentru succesul pe termen lung. Alegerile parlamentare europene vor marca un punct de cotitură pentru direcția Uniunii Europene și, prin extensie, a statelor membre și a regiunii.

Mai mult, importanța acestor alegeri depășește configurarea Parlamentului European, influențând politici, priorități regionale și evoluții legislative care pot afecta direct sectoare strategice, cum ar fi industria energetică.

Alegerile europene sunt, de asemenea, cruciale pentru CEE din perspectiva industriei. Un Parlament European puternic și coeziunea între statele membre pot asigura un mediu stabil și previzibil pentru investiții, promovând inovația și dezvoltarea durabilă.

Companiile CEE ar trebui să fie conștiente și de riscurile asociate alegerilor UE. Un rezultat fragmentat sau instabilitate politică în UE (în special în contextul creșterii partidelor extremiste sau populiste) ar putea duce la amânări în luarea deciziilor importante și la incertitudini legislative, afectând planurile de investiții în sectorul energetic.

În plus, tensiunile geopolitice pot influența politica energetică și relațiile comerciale în regiune, mai ales într-un moment în care Europa se află în proces de tranziție energetică și se îndreaptă către surse alternative pentru a asigura aprovizionarea sigură cu energie pentru toți cetățenii săi.

Riscul dezinformării

Unul dintre riscurile majore pentru industria energetică este reprezentat de campaniile de dezinformare, care pot distorsiona opinia publică și influența deciziile politice.

Companiile de energie trebuie să fie pregătite pentru manipularea informației și să investească în strategii de comunicare pentru a contracara dezinformarea în contextul războiului din Ucraina.

În contextul energetic, astfel de campanii influențează percepțiile privind sustenabilitatea aprovizionării, importanța proiectelor de energie verde sau parteneriatele regionale, afectând prețurile la energie, reputațiile companiilor și chiar planurile de investiții. Campaniile de dezinformare pot, de asemenea, să confuzeze consumatorii și să afecteze relațiile de afaceri, reducând încrederea în actorii de pe piață și afectând performanța generală a pieței.

Pentru a aborda aceste riscuri, companiile de energie ar trebui să-și întărească eforturile în comunicarea strategică, să promoveze transparența și să participe activ la dialogurile politice la nivel regional și european.

Implicarea în procesul democratic și cooperarea cu actorii instituționali pot contribui la conturarea unui mediu politic și legislativ mai stabil, propice dezvoltării durabile a industriei energetice în regiune. Prin abordarea mai proactivă și adaptabilă, companiile CEE pot deveni nu doar martori la schimbările de politică, ci și influențatori activi, contribuind tot mai mult la formularea de politici echitabile și durabile pentru viitorul energetic al regiunii.

Prin urmare, având în vedere alegerile parlamentare europene din 2024 și evoluțiile interregionale în regiune - Balcanii de Vest, Europa de Sud-Est, Ucraina și zona Visegrád - companiile ar trebui să fie proactive și să se concentreze pe cinci aspecte cheie pentru a rămâne competitive și relevante.

Cinci ambiții

Aceste aspecte sunt, de asemenea, direct legate de cele cinci ambiții pentru tranziția energetică în Europa.

Prima dintre acestea este investiția verde. Cu accentul tot mai mare pus pe sustenabilitate și responsabilitate socială, companiile de energie din regiune ar trebui să intensifice eforturile pentru a atrage mai multe investiții verzi. În acest sens, comunicarea eficientă a angajamentului lor față de tehnologiile curate și proiectele de energie regenerabilă poate consolida încrederea investitorilor și a consumatorilor. De asemenea, implicarea activă în tranziția verde a UE nu ar putea doar să susțină proiecte, ci și să consolideze poziția companiilor ca lideri în inovația durabilă.

A doua ambiție este conducerea și implicarea eficientă. Într-o lume interconectată, liderii din industria energetică ar trebui să promoveze, în dialogurile cu actorii instituționali, colaborarea și guvernarea eficientă pentru a aborda provocările comune. Companiile ar trebui să se angajeze activ și să construiască parteneriate pentru a aborda provocările sectorului. O abordare unită la nivel regional poate consolida poziția CEE în fața presiunilor externe și asigura un mediu de afaceri mai stabil.

A treia pe listă este securitatea energetică durabilă. În contextul actual, în care securitatea energetică a devenit din ce în ce mai importantă, companiile CEE trebuie să-și asigure aprovizionarea în mod durabil și să investească în surse de energie curată. Comunicarea transparentă privind măsurile luate pentru a asigura o lanț de aprovizionare sigur și durabil poate stimula încrederea clienților și partenerilor de afaceri.

A patra este nevoia de a se concentra pe consumatori. Diversificarea portofoliului și electrificarea sunt cheia adaptării la noile cerințe ale pieței. Companiile ar trebui să comunice despre eforturile lor de a diversifica sursele de energie și de a investi în tehnologii care susțin electrificarea diferitelor sectoare economice. Comunicarea strategiilor de diversificare și beneficiilor asociate poate consolida imaginea companiilor CEE ca pionieri în adaptarea la schimbările de pe piață.

În cele din urmă, amprenta de carbon trebuie redusă. Cu presiunea tot mai mare de a reduce emisiile de carbon, companiile de energie ar trebui să arate un angajament autentic față de strategiile robuste de gestionare a carbonului, în conformitate cu planurile și obiectivele Uniunii Europene. De la investiții în tehnologii de captare și stocare a carbonului până la comunicarea eficientă a progreselor în reducerea amprentei de carbon, companiile ar trebui să conducă lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceasta este esențială pentru succes în anii care urmează.

O oportunitate unică

Din punct de vedere politic, companiile CEE trebuie să se concentreze pe o abordare echilibrată, bazată pe principii de sustenabilitate, stabilitate economică și cooperare regională. În acest sens, o analiză obiectivă a platformelor și ofertelor politice este necesară în contextul electoral. La rândul lor, companiile de energie trebuie să monitorizeze evoluțiile politice și să înțeleagă scenariile posibile și deciziile strategice asociate.

Se poate spune așadar că companiile de energie din CEE au o oportunitate unică în 2024 de a se poziționa ca trendsetteri regionali.

Adoptând strategii proactive de comunicare și gestionând riscurile politice și geopolitice, aceste companii pot deveni lideri într-un sector în evoluție rapidă, ajutând la conturarea viitorului energetic al regiunii, în cooperare cu alți actori și parteneri și consolidându-și pozițiile pe harta globală a energiei durabile.

Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic
Sursa: emerging-europe.com

Cele mai citite

  • Week

  • Month

  • All