Companiile din Republica Moldova vor putea dezvolta soluții inovatoare în domeniul producției, distribuției sau consumului de energie. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, la inițiativa ministerului Energiei, proiectul legii privind spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei. Proiectul permite companiilor din sectorul energetic să testeze soluții inovative cu derogări de la anumite prevederi ale legislației existente, inclusiv în domeniul fiscal.

 „Sandboxuri-le” vor oferi un cadru legal flexibil pentru cercetare și dezvoltare, contribuind la optimizarea stocării și distribuției energiei electrice, precum și la promovarea energiei regenerabile în Republica Moldova. De asemenea, proiectul vine să susțină realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a sectorului energetic, precum creșterea volumului investițiilor în sectorul eficienței energetice, creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul final brut la 27% în 2030, consolidarea securității energetice și atingerea neutralității climatice către anul 20250

”Prin intermediul proiectului, ministerul Energiei crează condiții optime pentru consolidarea sectorului energetic și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare, care să susțină creșterea electrificării activităților, o economie cu emisii reduse de carbon și o adaptare la provocările reprezentate de schimbările climatice. De asemenea, consumatorii din Republica Moldova vor avea acces la energie modernă, fiabilă, durabilă și la prețuri accesibile”, a menționat Secretara de Stat, Cristina Pereteatcu. 

Din proiectele de testare inovativă vor putea face parte activități precum dezvoltarea de servicii de flexibilitate pentru stabilitatea rețelei, reducerea impactului asupra mediului, dezvoltarea de noi abordări în materie de taxare a capacității pentru a influența comportamentul consumatorilor, integrarea stocării energiei în sectorul energetic, precum și gestionarea comunităților energetice locale.

Spațiul de testare inovativă va fi autorizat pe o perioadă de cel mult șapte ani, cu posibilitatea prelungirii justificate pentru încă o perioadă de maxim cinci ani. Punerea în aplicare a proiectelor va fi supravegheată de Comisia pentru Spații de Testare Inovativă în materie de Reglementare în domeniul Energiei, din subordinea Guvernului.

Proiectul a fost elaborat cu sprijinul PNUD Moldova și cu finanțare din partea Danemarcei, Luxemburgului, Republicii Coreea și Suediei.

 

Cele mai citite

  • Week

  • Month

  • All